Jag som driver mottagningen heter Lena Holmstedt och är leg läkare, specialist i psykiatri. I mer än 35 år har jag arbetat inom psykiatri. Jag har lång erfarenhet bland annat av arbete med inriktning på svårare tillstånd av ångest och depression. För att bredda min behandlingsförmåga har jag även utbildat mig till leg psykoterapeut samt gått handledarutbildning KBT med examen från Lunds Universitet.

Administrativa uppgifter sköts av Björn som ansvarar för hemsidan, artikelsökning, tidbokning samt vissa skattningar