Välkommen till Läkarmottagning Lena Holmstedt

Psykiatriker och KBT-terapeut


På uppdrag av Region Skåne bedriver jag en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna i Lund. För dig som patient betyder det samma villkor och avgifter som i den offentliga vården. Högkostnadskort och Frikort gäller.

Min målsättning är att erbjuda högkvalitativ psykiatrisk vård med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och med en helhetssyn på patienten. Som leg läkare och specialist i psykiatri, har jag bland annat arbetat med inriktning på svårare tillstånd av ångest och depression.

För att bredda min behandlingsförmåga har jag även utbildat mig till leg psykoterapeut (KBT), på Lunds Universitet.